AIOS en ANIOS, een bijzondere doelgroep

Attens opent deuren voor wie zorgt, ook voor artsen in opleiding tot specialist (AIOS). Een AIOS heeft meestal een tijdelijk contract, zonder intentieverklaring. Hetzelfde geldt voor de zogeheten ‘arts niet in opleiding tot specialist’ (ANIOS). Dat is een arts die ervaring opdoet in 1 of meer specialismen, al dan niet met als doel om specialist te worden.

Huidige inkomen telt volledig mee

Attens biedt maatwerk voor de AIOS en ANIOS. Een vast contract of een intentieverklaring is niet nodig. U kunt het huidige inkomen volledig meenemen bij de berekening van het toetsinkomen, alsof de A(N)IOS een vast contract heeft.

Natuurlijk krijgt uw klant ook alle andere Attens-voordelen, zoals een gunstige rente en automatische aanpassing van de tariefklasse. Attens is niet voor niets dé hypotheekspecialist in de sector Zorg en Welzijn.

Voor mensen die zorgen

Attens hypotheken zijn speciaal ontwikkeld voor mensen die zorgen. Wij zijn er voor iedereen die werkzaam is in de sector zorg en welzijn en pensioen opbouwt bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Weet uw klant niet zeker of er pensioenopbouw is bij PFZW? Uw klant vindt dit gemakkelijk terug op mijnpensioenoverzicht.nl.

Ook als uw klant in een vorig dienstverband pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn kunt u een renteaanbod bij Attens aanvragen. Onder de voorwaarde dat er geen waardeoverdracht heeft plaatsgevonden naar een ander pensioenfonds.

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar!

Neem gerust contact op met onze accountmanagers.