• Wanneer krijg ik toegang tot Mijn Leninginzicht?

   U ontvangt tussen 12 juni en 5 juli een brief met uw persoonlijke registratiecode. Heeft u de brief nog niet ontvangen en wilt u een wijziging aanvragen in Mijn Leninginzicht? Bel ons. We zoeken uw registratiecode graag voor u op. 
    
  • Hoeveel kan ik zonder kosten aflossen?

   U mag altijd zonder kosten aflossen met eigen geld (geen geleend geld maar bijvoorbeeld spaargeld, een erfenis of een ontvangen schenking). Lost u niet af met uw eigen geld? Dan mag u per kalenderjaar 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel zonder kosten aflossen. Een overbruggingskrediet mag altijd zonder kosten worden afgelost. Daarnaast kunt u aan het eind van elke rentevastperiode zo veel aflossen als u wilt. Lees meer over extra aflossen.
  • Waarom kan ik niet meer inloggen op Mijn Attens?

   Mijn Attens is gesloten omdat wij een nieuw hypotheeksysteem hebben. U kunt uw wijzigingen vanaf nu in uw nieuwe persoonlijke omgeving Mijn Leninginzicht aanvragen.
  • Wat is het rekeningnummer van Attens?

   Ons bankrekeningnummer is NL05 RABO 0325 2832 57 op naam van Stichting Attens Hypotheken.

   Wilt u extra aflossen op uw hypotheek? Extra aflossen regelt u gemakkelijk zelf met iDEAL in Mijn Leninginzicht. Lees meer over extra aflossen.

  • Wilt u uw hypotheek geheel aflossen? Vraag bij ons een aflosnota op

   In Mijn Leninginzicht kunt u een 1e berekening aanvragen. Dit heet een voorlopige aflosnota. Deze berekening geeft u een idee van wat het kost om uw hypotheek helemaal af te lossen. U ziet dan ook welke vergoeding wij voor aflossen vragen. Een voorlopige aflosnota verplicht u tot niets.

   Wilt u een definitieve aflosnota? Neem contact met ons op.

  • Hoe vraag ik een berekening aan voor rente afkoop?

   Wilt u uw rente aanpassen voordat de rentevastperiode eindigt? Dan vraagt u ons om een berekening voor renteafkoop. Bekijk hier het stappenplan rente afkoop. 
  • Ik wil gaan verbouwen. Kan ik een extra hypotheek nemen om de verbouwing te financieren?

   Dit kan als uw eerste hypotheek bij Attens Hypotheken loopt en als uw totale hypotheek voldoet aan onze voorwaarden. Overleg hierover met uw adviseur.
    
  • Kan ik mijn bouwdepot verlengen?

   Een bouwdepot loopt standaard 2 jaar. We informeren u tijdig als het einde van uw bouwdepot nadert. Eventueel kunnen we uw bouwdepot dan verlengen, met maximaal 6 maanden. Tijdens de verlenging krijgt u geen rente over het geld in het bouwdepot.
  • Wanneer wordt het maandbedrag geïncasseerd?

   Het maandbedrag wordt de 1e werkdag van de maand van uw rekening afgeschreven.

   U betaalt rente en aflossing maandelijks achteraf.
  • Mijn rentevastperiode loopt binnenkort af, wat moet ik doen?

   U hoeft nog niets te doen. Wij sturen u 3 maanden voordat uw rentevastperiode afloopt een voorstel. Uw keuze geeft u uiterlijk 14 dagen vóór de einddatum aan ons door.
  • Kan ik de hypotheekrente van de belasting aftrekken?

   Dat weten wij helaas niet. Dat kan voor iedereen anders zijn. Neem daarom contact op met uw hypotheek- of belastingadviseur. 
  • Wordt de rente aangepast als ik (extra) aflos op mijn hypotheek?

   Lost u (extra) af op uw hypotheek en u komt daardoor in een lagere tariefklasse? Dan passen wij automatisch de rente voor u aan. Daar hoeft u niets voor te doen. Hoe het precies zit en wat u kunt doen, leest u hier.
  • Kan ik rentemiddeling aanvragen

   Nee, rentemiddeling is niet mogelijk.
  • Ik ga verhuizen. Kan ik de rente meenemen?

   Ja, dat kan. Dit zijn onze voorwaarden:

   • De rentevastperiode blijft hetzelfde.
   • De nieuwe hypotheek is maximaal het restant bedrag van de oude hypotheek. Is de nieuwe hypotheek hoger? Dan geldt voor het extra bedrag de actuele rente voor nieuwe hypotheken.
   • De rente van de totale hypotheek kan aangepast worden als de risicoklasse van de nieuwe hypotheek hoger of lager is dan de risicoklasse van de oude hypotheek.
   • De nieuwe hypotheek passeert binnen 6 maanden nadat de oude hypotheek werd afgelost.
  • Ik ga verhuizen maar ben geen deelnemer meer bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Mag ik mijn Attens Hypotheek meenemen?

   Ja, u mag gewoon gebruik maken van onze verhuisregeling.
  • Hoe kan ik een klacht indienen?

   Bent u niet tevreden? Dan zien wij dat als een klacht. Laat het ons weten, wij staan voor u klaar!

   U kunt een klacht indienen door ons klachtenformulier in te vullen.
  • Waar kan ik een Attens Hypotheek afsluiten?

   Via een hypotheekadviseur. Een adviseur bij u in de omgeving vindt u hier. De adviseur zal met u uitzoeken welke hypotheek bij uw situatie past en of een Attens Hypotheek voor u de beste keuze is.
  • Wanneer kom ik in aanmerking voor een Attens Hypotheek?

   Bouwt u of uw partner pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)? Of heeft u in het verleden pensioen bij PFZW opgebouwd en u heeft geen waardeoverdracht aangevraagd? Dan komt u in aanmerking voor een Attens Hypotheek. Weet u niet zeker of u pensioen heeft opgebouwd bij PFZW? U kijkt het eenvoudig na op mijnpfzw.nl of mijnpensioenoverzicht.nl.
  • Hoe weet ik of ik deelnemer ben van Pensioenfonds Zorg & Welzijn?

   U bent deelnemer aan het pensioenfonds als u recht heeft op een pensioenuitkering door PFZW. U bent deelnemer als u:

   • nu pensioen opbouwt en recht heeft op een uitkering in de toekomst; of
   • in het verleden pensioen heeft opgebouwd en in de toekomst recht heeft op een pensioenuitkering; of
   • in het verleden pensioen heeft opgebouwd en nu een pensioenuitkering ontvangt.

   In elk van deze gevallen moet u aantonen dat u deelnemer bent door een pensioenoverzicht van PFZW te overleggen. U vindt dat overzicht op MijnPFZW. U kunt ons ook uw overzicht sturen van www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  • Wat gebeurt er met mijn Attens hypotheek als ik in een andere sector ga werken of stop met werken?

   Als u eenmaal een Attens hypotheek heeft afgesloten, dan behoudt u tot en met het einde van de looptijd de voordelen van deze hypotheek. Er verandert dus niets aan uw hypotheek als u ander werk gaat doen of stopt met werken.
  • ​Ik werk op dit moment niet meer in de sector zorg en welzijn. Kan ik toch een Attens Hypotheek afsluiten?

   Ja, als u nog deelnemer bent aan het Pensioenfonds Zorg & Welzijn en lid bent of wordt van PGGM&CO, dan komt u in aanmerking voor de Attens Hypotheek. Als u niet zeker weet of u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn, dan kunt u dat navragen bij uw werkgever of opzoeken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
  • ​Mijn partner werkt in een andere sector. Kan ik toch een Attens Hypotheek afsluiten op onze beide namen?

   Ja. Als 1 van de partners deelnemer is in het Pensioenfonds Zorg & Welzijn en lid is (of wordt) van PGGM&CO, dan kunt u een Attens Hypotheek afsluiten.
  • Ik heb een contract voor bepaalde tijd bij mijn werkgever. Kan ik een hypotheek afsluiten?

   Ja, dat is mogelijk. Vraag uw hypotheekadviseur naar de mogelijkheden.
  • Kan ik met vragen en wijzigingen ook rechtstreeks terecht bij Attens Hypotheken?

   Ja, dat kan. Afhankelijk van uw vraag verwijzen we soms naar uw hypotheekadviseur omdat deze de financiële gevolgen in uw situatie kan overzien. 
  • Moet ik altijd een taxatierapport laten maken bij het afsluiten van een hypotheek?

   Nee, in 3 situaties hoeft u bij ons geen taxatierapport van uw woning te laten opmaken:

   • U koopt een nieuwbouwhuis dat wordt gebouwd door een aannemer.
   • U koopt of bezit een eigen woning en sluit een hypotheek die niet hoger is dan 90% van de aankoopwaarde. De Attens Calcasa desktoptaxatie is dan toegestaan: app.desktoptaxatie.nl/taxatie/attens.
   • U koopt of bezit een eigen woning en sluit een hypotheek die niet hoger is dan 80% van WOZ-waarde.

   Een taxatierapport laten maken kost geld. Vraag eerst naar de kosten voordat u een taxatierapport laat opmaken.

  • Heb ik een overlijdensrisicoverzekering nodig voor een hypotheek bij Attens?

   Nee.
   Het is wel verstandig om vooraf na te denken over wat er gebeurt met de hypotheek als u komt te overlijden. Of als uw partner overlijdt. Laat u daarom goed adviseren over de betaalbaarheid van de hypotheek na overlijden. Zo voorkomt u dat u of uw nabestaanden voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u ervoor zorgen dat (een deel van) de hypotheek wordt afgelost. Er zijn ook andere mogelijkheden zoals een nabestaandenpensioen. Uw adviseur kan u hierover informeren.
  • ​Kan ik bij een Attens Hypotheek een 'hogere inschrijving' krijgen?

   Ja, bij het afsluiten van een hypotheek wordt deze ingeschreven in het hypotheekregister van het Kadaster. Als u ervoor kiest om een extra bedrag boven op uw hypotheekbedrag in te schrijven, dan geeft dat extra ruimte. Als u later uw hypotheekbedrag bij ons verhoogt en deze verhoging valt binnen dit extra inschrijvingsbedrag, dan hoeft u niet opnieuw naar de notaris. Voor de hogere inschrijving betaalt u mogelijk wel hogere notariskosten.
  • Is mijn pensioen gekoppeld aan de Attens Hypotheek

   Er bestaat geen direct verband tussen uw pensioen en de Attens Hypotheek. Het Pensioenfonds Zorg & Welzijn belegt in zeer veel sectoren en een klein deel van het totale belegde vermogen wordt belegd in Attens Hypotheken. 
  • Gaat het verstrekken van hypotheken uit het pensioenfonds niet ten koste van de opbouw van mijn pensioen?

   Nee, beleggen in Attens Hypotheken levert het pensioenfonds geen lager rendement op dan andere, vergelijkbare beleggingen.
  • Welke rollen spelen Pensioenfonds Zorg & Welzijn en PGGM&CO in deze hypotheek?

   Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) belegt rechtstreeks in Attens Hypotheken en is de initiatiefnemer. Reden voor het initiatief is dat de deelnemers van het pensioenfonds werken in een omgeving met specifieke arbeidsvoorwaarden, die het soms lastig maken om de gewenste hypotheek te krijgen. Zo wordt relatief vaak gewerkt met 0-urencontracten. Deze uren worden bij de meeste reguliere hypotheekverstrekkers niet of slechts beperkt meegenomen in de berekening van de leencapaciteit. Hetzelfde geldt voor de onregelmatigheidstoeslag.

   Samen met PGGM&CO heeft PFZW goed gekeken naar de specifieke hypotheekbehoeften in de sector en op grond daarvan zijn de kenmerken vastgesteld van de Attens Hypotheek. Daarbij wordt dus rekening gehouden met de arbeidsvoorwaarden van de doelgroep. Dat is wat een Attens Hypotheek anders maakt dan reguliere hypotheken. PGGM&CO brengt haar leden op de hoogte van het bestaan van de Attens Hypotheek.
  • Welke rollen spelen PGGM en Syntrus Achmea Real Estate & Finance?

   PGGM heeft op verzoek van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de mogelijkheden voor het beleggen in Nederlandse hypotheken onderzocht. Op basis van dat onderzoek heeft PFZW gekozen voor een directe belegging in hypotheken. PGGM is vervolgens gevraagd op zoek te gaan naar een organisatie die dit voor haar kon realiseren. Op basis van een uitgebreide analyse van diverse marktpartijen zijn zij uitgekomen bij Syntrus Achmea. Doorslaggevende factoren, om voor Syntrus Achmea te kiezen, waren: jarenlange ervaring, goede prestaties in het verleden en een goede reputatie bij onafhankelijke hypotheekadviseurs.
  • ​Hebben de deelnemers aan PFZW met deze hypotheek ingestemd?

   Ja, het bestuur van PFZW, bestaande uit een gekozen vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers heeft ingestemd met deze hypotheek.
  • Waarom investeert PFZW niet direct in de zorg?

   PGGM, de pensioenuitvoerder van onder andere PFZW, zorgt voor investeringen op diverse vlakken, maar ook zeker in de zorg. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de websites van PGGM en PFZW.
  • Staat uw vraag er niet bij?

   Neem dan contact op met uw hypotheekadviseur.

   Meer informatie over verantwoorde keuzes maken

   Kijk ook eens op deze websites:

   www.restschuldinfo.nl van de Nederlandse Vereniging van Banken.
   www.wijzeringeldzaken.nl van het ministerie van Financiën.
   www.nibud.nl van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.
   www.consumentenbond.nl/hypotheek van de Consumentenbond.

  • Hoe log ik in op Mijn Leninginzicht?

   U heeft een brief van ons ontvangen. Daarin vindt u een registratiecode en uitleg hoe u kunt inloggen op Mijn Leninginzicht.
  • Ik ben de registratiecode voor Mijn Leninginzicht kwijt

   Heeft u een brief van ons ontvangen met de registratiecode, maar bent u deze kwijt?  

   U kunt in Mijn Leninginzicht zelf een nieuwe registratiecode aanvragen. Klik op de knop ‘Registreren’ en kies bij ‘Ik heb een registratiecode’ voor ‘Nee'. U ontvangt uw nieuwe registratiecode per post. Dit kan enkele dagen duren. 
  • Ik wil een wijziging aanvragen in Mijn Leninginzicht, maar ik heb (nog) geen registratiecode ontvangen. Wat nu?

   Heeft u de brief met uw persoonlijke registratiecode nog niet ontvangen en wilt u een wijziging aanvragen in Mijn Leninginzicht? Bel ons. We zoeken uw registratiecode graag voor u op.

  • Waar vind ik mijn nieuwe hypotheeknummer?

   U ontvangt tussen 12 juni en 1 juli een brief met uw nieuwe hypotheeknummer.

  • Wanneer krijg ik mijn registratiecode voor Mijn Leninginzicht?

   U ontvangt tussen 12 juni en 1 juli een brief met uw persoonlijke registratiecode.

  • Wat is mijn contractnummer

   Het contractnummer is uw nieuwe hypotheeknummer. Let op: U hoeft zelf geen registratiecode voor Mijn Leninginzicht aan te vragen. U ontvangt tussen 12 juni en 1 juli een brief met uw nieuwe hypotheeknummer én uw persoonlijke registratiecode

  • Hoe kan ik een achterstallig bedrag overmaken?

   U kunt het bedrag zelf overmaken naar rekeningnummer NL05 RABO 0325 2832 57 op naam van Stichting Attens Hypotheken. Vergeet niet het nummer van uw hypotheek erbij te zetten.

  • Hoe kom ik te weten hoe groot mijn betalingsachterstand is?

   U vindt uw betalingsachterstand in Mijn Leninginzicht.

  • Ik heb een hypotheek met NHG. Helpt NHG mij als ik een betalingsachterstand heb?

   Nationale Hypotheek Garantie (NHG) denkt met u mee en kijkt samen met ons of hoe de hypotheek weer betaalbaar kan worden. NHG biedt ook een ‘Woonlastenfaciliteit’. Dat is een overbruggingslening voor tijdelijke financiële problemen door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, relatiebeëindiging of het overlijden van een partner. Is verkoop van de woning de enige mogelijkheid? En is de opbrengst lager dan de hypotheek? Dan kan NHG, onder voorwaarden, de restschuld kwijtschelden. Kijk voor meer informatie op de website van NHG. Of neem contact met ons op.
  • Ik heb meerdere schulden Houdt Attens Hypotheken daar rekening mee?

   Ja, wij houden daar rekening mee. Daarom is het belangrijk dat u inzicht geeft in uw schulden en uw inkomsten en uitgaven.
  • In hoeveel termijnen moet ik een eventuele achterstand terugbetalen?

   Dat hangt af van uw situatie. We streven ernaar haalbare betalingsafspraken met u te maken.
  • Kan ik een betalingsregeling treffen als dat nodig is?

   Ja, dat is vaak een goede oplossing bij tijdelijke betalingsproblemen. Neem gerust contact met ons op om te overleggen over een passende betalingsregeling.
  • Kan ik uitstel van betaling krijgen als dat nodig is?

   Bij tijdelijke betalingsproblemen kan uitstel van betaling mogelijk zijn. Neem contact met ons op om te bespreken of dit in uw situatie geldt.
  • Gaat Attens Hypotheken mijn woning verkopen als ik de hypotheek niet meer kan betalen?

   We zoeken eerst naar een manier om de hypotheek voor u betaalbaar te maken. Is het echt niet mogelijk om de betalingsproblemen goed op te lossen? Dan kunnen we met u overleggen over verkoop van de woning.
  • Schakelt Attens Hypotheken een deurwaarder in als ik mijn hypotheek niet meer kan betalen?

   Nee. En we leggen ook geen beslag op uw loon. Voorwaarde is wel dat u ons volledig inzicht geeft in uw financiën en dat u zich houdt aan de afspraken die u met ons maakt.
  • Wat betekent een BKR-registratie?

   Als iemand meer dan 3 maandbedragen achterloopt met hypotheekbetalingen, moeten we dit melden bij het BKR. Als de achterstand is weggewerkt, blijft de melding nog 5 jaar zichtbaar bij het BKR. Dat kan gevolgen hebben als u ergens een krediet aanvraagt.
  • Wat gebeurt er als een schuldeiser beslag legt op mijn woning?

   Een schuldeiser kan proberen om de schuld te incasseren via beslag op de woning en de woning te laten veilen. Als dat gebeurt, wordt met de opbrengst eerst de hypotheek afgelost zolang er geen kosten zijn van de Vereniging van Eigenaren of zakelijke lasten (Bijv. Waterschap). Deze kosten moeten eerst afbetaald worden. Daarna wordt pas de schuld bij de schuldeiser afgelost.

   Blijft er dan nog geld over, dan is dat geld voor u. Maar de opbrengst van een veiling is over het algemeen niet hoog. Vaak niet genoeg om de hypotheek af te lossen. Dan is er ook geen geld over voor de schuldeiser. Neem altijd zo snel mogelijk contact met ons op als er beslag wordt gelegd op uw woning: 020 606 55 10.

  • Wat gebeurt er als ik mijn betalingsregeling niet kan nakomen?

   Het kan zijn dat een betalingsregeling toch niet haalbaar blijkt. Neemt u dan direct contact met ons op. We zoeken dan samen een andere oplossing.
  • Wordt mijn woning geveild als ik een grote betalingsachterstand heb?

   Nee, we zullen uw huis nooit veilen als u de gemaakte afspraken nakomt en de woning volgens de taxateur en makelaar voor een reële vraagprijs actief te koop staat. Als er geen andere oplossing is dan verkoop van uw woning dan gebeurt dat in overleg met u. Daarbij gaan we ervan uit dat u de woning zelf verkoopt, met hulp van een taxateur en een makelaar. Belangrijk is dat u zich houdt aan de afspraken met ons.
  • Kan ik de incassodatum wijzigen?

   Dat kan helaas niet. De incasso vindt altijd plaats op de eerst dag van de maand. Valt dit in een weekend? Dan vindt de incasso plaats op de eerste werkdag erna.

    

    

  • Ik had te weinig saldo waardoor de incasso niet is gelukt. Wat nu?

   U kunt het bedrag zelf overmaken naar rekeningnummer NL05 RABO 0325 2832 57 op naam van Stichting Attens Hypotheken. Vergeet niet het nummer van uw hypotheek erbij te zetten. Hoe u kunt betalen leest u trouwens ook in de betalingsherinnering die u per post ontvangt.
  • Kan ik een betalingsregeling treffen als dat nodig is?

   Ja, dat is vaak een goede oplossing bij tijdelijke betalingsproblemen. Neem gerust contact met ons op om te overleggen over een passende betalingsregeling.
  • Kan ik uitstel van betaling krijgen als dat nodig is?

   Bij tijdelijke betalingsproblemen kan uitstel van betaling mogelijk zijn. Neem contact met ons op om te bespreken of dit in uw situatie geldt.
  • In hoeveel termijnen moet ik een eventuele achterstand terugbetalen?

   Dat hangt af van uw situatie. We streven ernaar haalbare betalingsafspraken met u te maken.
  • Ik heb een hypotheek met NHG. Helpt NHG mij als ik een betalingsachterstand heb?

   Nationale Hypotheek Garantie (NHG) denkt met u mee en kijkt samen met ons of hoe de hypotheek weer betaalbaar kan worden. NHG biedt ook een ‘Woonlastenfaciliteit’. Dat is een overbruggingslening voor tijdelijke financiële problemen door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, relatiebeëindiging of het overlijden van een partner. Is verkoop van de woning de enige mogelijkheid? En is de opbrengst lager dan de hypotheek? Dan kan NHG, onder voorwaarden, de restschuld kwijtschelden. Kijk voor meer informatie op de website van NHG. Of neem contact met ons op.
  • Gaat Attens Hypotheken mijn woning verkopen als ik de hypotheek niet meer kan betalen?

   We zoeken eerst naar een manier om de hypotheek voor u betaalbaar te maken. Is het echt niet mogelijk om de betalingsproblemen goed op te lossen? Dan kunnen we met u overleggen over verkoop van de woning.
  • Wat betekent een BKR-registratie?

   Als iemand meer dan 3 maandbedragen achterloopt met hypotheekbetalingen, moeten we dit melden bij het BKR. Als de achterstand is weggewerkt, blijft de melding nog 5 jaar zichtbaar bij het BKR. Dat kan gevolgen hebben als u ergens een krediet aanvraagt.
  • Wat betekent ''Mijn woning staat onder water''?

   Dit betekent dat de verwachte verkoopprijs van de woning lager is dan uw hypotheekschuld. Bij verkoop van de woning houdt u een restschuld. Die moet u dan op een andere manier terugbetalen.

  • Ik kan de makelaarskosten en de notariskosten niet betalen. Wat nu?

   Neem contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing.
  • Ik heb al een betalingsregeling voor de restschuld maar ik kan die niet meer nakomen

   Neem contact met ons op. We bekijken samen wat u wél kunt aflossen.
  • Krijg ik een BKR-notering bij het ontstaan van een restschuld?

   Ja. We zijn verplicht een restschuld te melden bij het BKR. U kunt mogelijk de komende tijd geen nieuwe leningen afsluiten of een telefoon op afbetaling kopen.
  • Wat gebeurt er met mijn BKR-notering als de restschuld is voldaan?

   Na betaling van de restschuld blijft de melding bij BKR nog 5 jaar zichtbaar.
  • Ik heb een hypotheek met NHG. Wat betekent dit voor mijn restschuld?

   NHG kan u onder voorwaarden de restschuld kwijtschelden. Wilt u weten of de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) iets voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op of kijk op de website van NHG.
  • Ik ben gescheiden. Hoe wordt de restschuld verdeeld tussen mij en mijn ex-partner?

   De restschuld wordt niet verdeeld. U blijft allebei verantwoordelijk voor de volledige restschuld.
  • Brengt Attens rente in rekening over de restschuld?

   Wij brengen geen rente in rekening over de restschuld.
  • Wat gebeurt er met mijn restschuld als ik in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kom?

   Uw bewindvoerder neemt de restschuld van uw hypotheek mee op de lijst met uw schulden. Tijdens de WSNP-periode wordt er maandelijks een bedrag gereserveerd voor de schuldeisers. Aan het eind van de WSNP ontvangen de schuldeisers een bedrag waartegen finale kwijting aan u wordt verleend voor de resterende schuld.