Staat de hypotheek op 2 namen en wilt u in de woning blijven? Dat kan als u de hypotheek alleen kunt betalen. Wij moeten dit wel toetsen. U wordt dan alleen verantwoordelijk voor de hypotheek. Dat heet 'hoofdelijk aansprakelijk'. De andere partner wordt ontslagen uit zijn of haar hoofdelijke aansprakelijkheid. De woning moet dan ook op uw naam komen. U tekent bij de notaris een akte van verdeling. In deze akte draagt de ex-partner zijn of haar deel van de woning aan u over. U wordt volledig eigenaar van de woning. De notaris schrijft de getekende akte van verdeling in, in het Kadaster.  

Staan de hypotheek en de woning alleen op naam van degene die in de woning blijft? Dan hoeft er niets met de hypotheek te gebeuren. Wel kan de vertrekkende partner recht hebben op een deel van de overwaarde van het huis.

De hypotheekadviseur regelt het voor u. Die vraagt daar een vergoeding voor. Wij brengen geen administratiekosten in rekening.

Wat u te wachten staat, leest u hieronder.

Naar de hypotheekadviseur

Bespreek samen met de adviseur of een ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van uw ex-partner gevolgen heeft voor uw hypotheek. 

Het papierwerk regelen

Samen met uw hypotheekadviseur verzamelt u alle documenten en vult u het aanvraagformulier helemaal in. Uw adviseur stuurt alles aan ons door. Is alles akkoord? Dan krijgt uw adviseur daarvan bericht en kunt u een afspraak maken met de notaris.  

Naar de notaris

Bij de notaris ondertekent u onze akkoordverklaring voor hoofdelijk ontslag. Soms moet u ook een wijzigingsvoorstel voor de hypotheek tekenen. De notaris stuurt daarna alle getekende stukken aan ons terug.  

Wij sturen u een bevestiging

Het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is geregeld.

U krijgt van ons bericht als het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid in onze administratie is verwerkt.