Tot 80%: in veel gevallen is een WOZ-beschikking toegestaan

Bij bestaande woningen en een lening van niet meer dan 80% van de woningwaarde is een WOZ-beschikking voldoende.

Tot 90%: per 1 januari 2022 staan wij de Calcasa Desktop Taxatie® toe voor nieuwe aanvragen

De Calcasa Desktop Taxatie® is toegestaan voor NHG en niet-NHG hypotheken. Ga voor de Attens Hypotheken Calcasa Desktop Taxatie® naar: https://app.desktoptaxatie.nl/taxatie/attens

In de volgende situaties staan wij de Calcasa Desktop Taxatie® toe:

  • Aankoop nieuwe woning (ook Verhuisregeling)
  • Hypotheek oversluiten
  • Hypotheek verhogen (Verhoging, Vervolghypotheek)
  • Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid in combinatie met verhoging
  • Overbruggingsfinanciering

Tot 106%: gevalideerd taxatierapport

Per 1 oktober 2021 werken we met het nieuwe model Taxatierapport woonruimte 2021. Taxatierapporten volgens het oude model (2018) kunt u bij ons tot 6 maanden na taxatiedatum gebruiken.

Wijzingen bestaande hypotheek: WOZ-beschikking toegestaan

Voor wijzigingen aan een bestaande hypotheek, het wijzigen van de tariefklasse of ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid zonder verhoging is een WOZ-beschikking toegestaan. Ook staan wij een gevalideerd taxatierapport toe dat niet ouder is dan 6 maanden. De Calcasa Desktop Taxatie® is helaas nog niet toegestaan voor wijzigingen aan bestaande hypotheken. 

Bekijk alle voorwaarden in onze acceptatiegids.