Belangrijk om te weten wanneer u gebruik wil maken van de verhuisregeling:

 • De rentevastperiode van het mee te verhuizen leningdeel loopt nog minimaal 1 jaar. We rekenen hierbij vanaf de datum van uw nieuwe hypotheekaanvraag.
 • De nieuwe hypotheek passeert binnen 6 maanden na aflossing van de oude hypotheek.
 • Uw klant leent maximaal € 900.000. Dit maximum geldt voor de nieuw te sluiten hypotheek.
 • Komt de nieuwe hypotheek in een andere tariefklasse? Dan passen we de risico-opslag van de totale lening aan.
 • Uw klant voldoet aan de regels om een nieuwe hypotheek bij Attens te kunnen afsluiten.

Voor de volledige voorwaarden verwijzen we u naar de acceptatiegids.

Let op voorkom vertraging: dien de HDN aanvraag in als ‘meeneemaanvraag’

U dient een aanvraag voor de verhuisregeling in via uw eigen adviessoftware. Het is belangrijk dat u de HDN aanvraag als ‘meeneemaanvraag’ indient. We hebben de instructies van de verschillende adviespakketten voor de verhuisregeling voor u onder elkaar gezet.

Bekijk hier de instructies van uw adviespakket:

Volg de instructies van uw adviespakket. Vermeld in de vrije tekst dat het om een ‘Verhuizer’ gaat.

Veel gestelde vragen over onze verhuisregeling

 • Mijn klant heeft voor de nieuwe woning een hogere hypotheek nodig dan de huidige restant hoofdsom. Kan dat?

  Ja. Uw klant kan hiervoor een nieuw leningdeel of meerdere nieuwe leningdelen afsluiten. Daar gelden dan onze actuele rentepercentages voor. Komt uw klant met deze nieuwe leningdelen in een andere risicoklasse? Dan passen we de risico-opslag van de totale lening aan.

 • De hypotheek van mijn klant komt in een andere risicoklasse. Waar vind ik de rentetarieven van mijn klant?

  In onze archief rentelijsten kunt u onze oude rentetarieven opzoeken vanaf 2015. Staat de rentelijst van uw klant er niet bij? Bel ons op 020 318 96 50 of stuur een e-mail naar hypotheken@attens.nl.
 • Mijn klant wil niet alle leningdelen meeverhuizen. Is dat mogelijk?

  Ja. De verhuisregeling kan per leningdeel toegepast worden. Uw klant hoeft dus niet de gehele lening mee te verhuizen.
 • Mijn klant wil een leningdeel verhuizen en omzetten naar een andere aflosvorm. Is dat mogelijk?

  Ja. Uw klant kan een aflossingsvrij leningdeel omzetten naar een lineair of annuïtair leningdeel. Een lineair of annuïtair leningdeel omzetten naar aflossingsvrij is alleen mogelijk als maximaal 50% van de LTV van de totale lening aflossingsvrij wordt.
 • Moet ik Attens vooraf informeren als mijn klant gebruik wil maken van de verhuisregeling?

  Nee. Dat hoeft niet. Belangrijk is dat u de verhuisinstructie van uw adviespakket volgt én in het vrije invulveld invult dat het om een verhuizer gaat. Let er wel op dat de nieuwe hypotheek passeert binnen 6 maanden na aflossing van de oude hypotheek.
 • Kan mijn klant de hypotheek doorgeven aan nieuwe bewoners van de woning?

  Nee. Uw klant kan zijn hypotheek en rentecondities niet doorgeven aan de kopers van zijn woning.

Veel gestelde vragen over onze verhuisregeling bij scheiding

 • Mijn klanten gaan uit elkaar en kopen afzonderlijk een nieuwe woning. Kunnen zij beiden gebruik maken van de verhuisregeling?

  Ja. Uw klanten kiezen zelf of 1 van de ex-partners gebruik maakt van de verhuisregeling of dat ze allebei een deel van de oude lening en het oude rentepercentage meenemen.
 • Mijn klanten gaan uit elkaar en kopen afzonderlijk een nieuwe woning. Slechts 1 van de ex-partners wil gebruik maken van de verhuisregeling. Kan dat?

  Is er sprake van 1 aanvrager voor de nieuwe woning en er zijn nu 2 partners? Dan houden wij standaard een 50% - 50% verdeling aan, behalve als de ex-partner verklaart af te zien van de verhuisregeling. In dat geval kan de andere ex-partner 100% van de lening meeverhuizen.
 • Mijn klanten gaan uit elkaar en 1 van de partners wordt uitgekocht. Kan deze ‘uitgekochte’ partner een deel van de oude lening meenemen?

  Nee. De verhuisregeling is alleen mogelijk als de lening op de oude woning geheel wordt afgelost.