Een aflossingsvrije hypotheek heeft meer risico's dan een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.
  • U lost niet af tijdens de looptijd. U moet dus aan het eind van de looptijd het hele hypotheekbedrag terugbetalen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u daarvoor genoeg vermogen opbouwt.
  • Het is niet zeker dat u op de einddatum van de lening een nieuwe lening kunt krijgen of uw huidige lening kunt verlengen.
  • Uw inkomen daalt meestal op pensioendatum. Hierdoor kan de netto maandlast stijgen omdat u minder belastingvoordeel heeft.
  • Bent u van plan om uw woning te verkopen aan het eind van de looptijd? Houd dan rekening met de situatie dat uw woning op dat moment minder waard is dan het hypotheekbedrag. Het tekort moet u zelf aanvullen. Verlengen van de hypotheek is namelijk niet altijd mogelijk.
  • Had u voor 1 januari 2013 al een aflossingsvrije hypotheek? Dan houdt u recht op renteaftrek. Ook als u een nieuwe hypotheek neemt.
  • Hypotheekrente is maximaal 30 jaar lang fiscaal aftrekbaar*. Loopt uw aflossingsvrije hypotheek langer door? Dan kunnen uw woonlasten stijgen.
  • Als u een nieuwe aflossingsvrije hypotheek afsluit, is de rente niet fiscaal aftrekbaar.

* Voor hypotheken van vóór 2001 is de rente wel langer dan 30 jaar aftrekbaar: tot 2031.

Meer weten over de risico's of overstappen op een andere aflossingsvorm? Uw hypotheekadviseur kan u meer informatie geven.

Kom op tijd in actie

Wilt u weten wat u zelf kunt doen om uw aflossingsvrije hypotheek straks te kunnen terugbetalen? U vindt hieronder een aantal tips over uw aflossingsvrije hypotheek.

Maak een plan!

Hoe hoog is uw aflossingsvrije hypotheek? En kunt u dat hele bedrag ook terugbetalen aan het einde van de looptijd? Denk nu al na over hoe u de aflossing van uw hypotheek regelt. Spaart of belegt u voor de aflossing? Wilt u straks een nieuwe hypotheek afsluiten? Of verkoopt u uw woning als het einde van de looptijd nadert? Wat is uw plan?

Volg de waarde van uw woning

Bent u van plan om in de toekomst uw woning te verkopen? Dan moet dat genoeg opleveren voor de aflossing van uw hypotheek. Vergelijk daarom regelmatig de (WOZ-)waarde van uw huis met uw hypotheekschuld.

Wist u dat u zonder kosten mag aflossen?

U betaalt de lening op de einddatum aan ons terug. U mag altijd zonder kosten aflossen met eigen geld (geen geleend geld maar bijvoorbeeld spaargeld of een ontvangen schenking). Lost u niet af met uw eigen geld? Dan mag u per kalenderjaar 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel zonder kosten aflossen. Een overbruggingslening mag altijd zonder kosten worden afgelost. Daarnaast kunt u aan het eind van elke rentevastperiode zo veel aflossen als u wilt. Is uw hypotheekschuld hoger dan de waarde van uw woning? Dan mag u dat deel (of een gedeelte daarvan) nu al zonder kosten extra aflossen.

Op onze pagina extra aflossen leest u hier meer over.

Overstappen op een andere aflosvorm

Misschien wilt u de aflosvorm veranderen? Bijvoorbeeld in een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Het maandbedrag wordt dan misschien wat hoger maar u krijgt meer zekerheid over de aflossing. Bekijk hier het stappenplan aanpassen aflossingsvrije hypotheek.

Overleg met uw hypotheekadviseur

Bespreek met uw hypotheekadviseur wat uw mogelijkheden zijn. Uw hypotheekadviseur vraagt een vergoeding voor zijn dienstverlening. Attens brengt geen administratiekosten in rekening. Vind uw adviseur.